Tue. May 28th, 2024

Category: फायनॅन्स

Learn topics related financial knowledge

कुठे गुंतवणूक करावी? (Where to invest)

1.2 कुठे गुंतवणूक करावी? Where to invest: आता आपल्याला कळले आहे की गुंतवणूक का महत्त्वाची आहे. आपल्या मनात येणारा पुढचा प्रश्न हा असतो की गुंतवणूक कुठे करावी आणि कोणत्या प्रकारच्या…

गुंतवणुकीची गरज (Need of Investment)

1.1 कोणी गुंतवणूक (Investment) का करावी? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यापूर्वी आपण गुंतवणूक(Investment) न केल्यास काय होऊ शकते हे समजून घेऊ. समजा तुम्ही दरमहा 50,000 रुपये कमावता आणि 30,000 रुपये हा…